دانستنی منبع : خدمات موبایل مصطفی*سیرجان* |دانستنی
برچسب ها : کیفیت ,ساخته ,موبایل ,عالی ,گوشی ,بسیار عالی ,متحده عربی